Informatie

MANTELZORG NEDERLAND

 

Een nieuw initiatief van een groep dankbare vrienden die samen met jou mantelzorgers in Nederland in het zonnetje wil zetten.

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.